/
2020: Doen waarvoor je gekomen bent

2020: Doen waarvoor je gekomen bent

2019 stond voor het jaar van verandering. Grote kans dat je – als je terugblikt – dit thema herkent. De veranderingen die in je leven hebben plaatsgevonden, stomen je stap voor stap klaar om in je volledige potentieel te gaan staan. Om na al die levens, die je geleefd hebt, nu eindelijk te gaan doen, waar je hiervoor gekomen bent. Zonder enige terughoudendheid. Al is het nog zo out of the box. Om jouw bloesems volledig te laten bloeien.

2020 wordt het jaar om te doen waarvoor je gekomen bent!

In vele levens, een ook in dit leven, hebben we ervaringen opgedaan waardoor het niet veilig was om onze waarheid uit te drukken.
Het afgelopen jaar – en met name de eindsprint in december – heeft een duw(tje) gegeven om contact te maken met onze diepste angsten en onze eigen veroordelingen. Veroordelingen die we vaak op een ander projecteren en die uiteindelijk altijd over onszelf gaan. Als je met één vinger wijst, wijzen er drie naar jezelf terug.

Angst om afgestraft te worden

De grootste angst van de persoonlijkheid is misschien wel veroordeeld te worden door het Goddelijke, om uiteindelijk afgestraft te worden. Misschien niet bewust maar vele levens lang is dit de waarheid geweest en ook dat ligt opgeslagen in je celgeheugen. In de katholieke kerk wordt verkondigt “Heer ik ben niet waardig dat gij tot mij komt” …. Dat we door een hogere macht afgestraft zullen worden voor onze daden op aarde. Je bent echter een Goddelijke creatie. Het is een kronkel van het ego die je misleidt.

Géén goede voornemens

Door met onze diepste angsten en veroordelingen contact te maken en het licht van het Goddelijke Zelf (dat liefde is) er door te laten stralen, kunnen ze tot het allerdiepste niveau oplossen. Ben je je ervan bewust hoe vaak je nog je frustraties en je onmacht uitdrukt in plaats van het mooie lichtwezen dat je bent? Hoe zou het voor je zijn om dát het komende jaar te gaan leven! En neem dat nu niet als voornemen. Voornemens zijn iets mentaals en dat ben je vaak na een week al weer kwijt. Nee, voel het NU. Voel NU hoe jij dat lichtwezen bent. Voel de liefde die je bent. Het is er al. Je hoeft niets te zoeken, je hoeft je niets voor te nemen. Je bent het al!

Dankbaar

Afgelopen maandag is mijn schoonmoeder overgegaan. Met grote dankbaarheid kijk ik terug dat ik, samen met haar kinderen en kleinkinderen aan haar bed mocht zitten. Haar op mijn eigen manier mocht en kon begeleiden. Puur door aanwezig te zijn in dat oneindige veld, in dat multidimensionale zijn. Maar ook door klank te maken, door haar voeten te masseren en door haar, in haar heldere momenten vragen te stellen waardoor we haar weer een steuntje in de rug konden geven.
Dankbaar naar het samenzijn met mijn schoonfamilie. In dat samenzijn was ruimte voor ieder, om op geheel eigen wijze afscheid te nemen en te ondersteunen. Hoe ver dat ook van een anders beleving af lag.

Sterven is opnieuw geboren worden

Die dagen werd mijzelf zo duidelijk waarom ik hier gekomen bent. Jemig wat werd ik er blij van om – in dit geval mijn schoonmoeder – te kunnen ondersteunen. Duidelijk werd dat de cursus “Sterven is opnieuw geboren worden” komend jaar weer op de agenda komt te staan.

Je ruimte innemen

En zoals iemand me deze week zei: “Je ware Zelf uitdrukken, gaat ook over je ruimte innemen”. En bedankt! Want zo ging het inderdaad. Ik heb mijn ruimte ingenomen. Ik heb mijn ware Zelf uitgedrukt. Ik was zo verbonden met het Goddelijke Zelf, de energie gierde door mijn lichaam. Ik volgde de inspiratie én werd er blij van. En dat is voor mij altijd de graadmeter of iets klopt of niet.

Nog drie dagen om rustig terug te blikken op het jaar van verandering. Misschien nog wel om contact te maken met dat wat achter mag blijven. Angsten over te geven aan het Goddelijke Zelf. Zodat je helder en bevrijdt het nieuwe jaar in stapt. Klaar om je ware Zelf te leven.

Ik wens je een hele goede jaarwisseling en een inspirerend, liefdevol, gelukkig en gezond 2020 toe.
 
 Harte groet,
 

PS: Als je een steuntje in de rug wilt bij het leven van je ware Zelf, kun je hier een afspraak met mij maken

Marion van Schagen

Bel mij gerust voor advies