/
Je lichaam wil ook meedoen

Je lichaam wil ook meedoen

Fysieke klachten

Hoofdpijn, vermoeid, niet vooruit te branden, het gevoel opgesloten te zitten in je lijf. Herken je deze symptomen?

Alles is voortdurend in stroming. Zo ook de energie die naar de aarde komt. Het is die energie die de trilling van de aarde doet verhogen en die onze eigen trilling doet verhogen. We worden als het ware opgetild naar steeds hogere energielevels waar ons bewustzijn kan expanderen. Vanuit die energielevels hebben we een helicopterview over ons leven. Kunnen we zien wat echt is en wat ilussie en merken we op waar het nu wérkelijk over gaat.

De valkuil kan zijn om dat wat er aangeraakt wordt mentaal te willen gaan uitleggen. Kortom om er weer een verhaal van te gaan maken. Om in het mentale te gaan zitten. De meesten van ons zijn daar heel sterk in. Het is in zekere zin een overlevingsmechanisme (geweest). Door het mentaal allemaal te begrijpen denken we dat we controle hebben.

Los van controle

In het jezelf uit laten lijnen op de hogere energie valt echter alle behoefte aan controle weg. Ben je gewoon in de stroom aanwezig en laat je je meevoeren op de energie. De energie van je Goddelijke Zelf gaat voorbij woorden en gedachten. Het gaat puur om ZIJN. Om helemaal aanwezig te zijn in het moment, zonder dat je daar je best voor doet.

Onbewust kunnen we die stroom nog aardig tegenhouden. Daar hoef je geen oordeel over te hebben naar jezelf. Dat gebeurt vanzelf. Je systeem reageert gewoon op de energieën rondom je. Je kunt je energetisch vasthouden aan oude patronen. Er kunnen angstgevoelens zijn of gevoelens van machteloosheid wat je doet verkrampen. Dat heeft zijn weerslag op de stroming in je lichaam.

In stroming zijn

Ik word me er steeds op diepere niveaus van bewust dat het over het toelaten van deze gevoelens gaat. Dat ze dan echt heel eenvoudig kunnen oplossen. En dan kan ons lichaam ook volgen. Dat kan dat weer in stroming komen.

En dat het zo eenvoudig werkt bleek mij van de week weer.

Ik had een dame bij me in de praktijk die nog nooit eerder met energetisch werk of meditatie in aanraking was geweest. Ik begeleidde haar bij het contact maken met het Goddelijke Zelf (gesymboliseerd door de zon onder haar voeten). Haar lichaam reageerde hier direct op door te gaan trillen en te gaan schudden. Dat betekent dat haar lichaam de hogere informatie aan het downloaden is. Zo mooi om te zien. Ze kon voelen waar er plekken in haar lichaam geblokkeerd waren. Die voelde stijf en stram aan. Ze bracht haar aandacht daarbij en de stroming kwam opgang. Ze ging letterlijk rechterop staan en voelde dat de last van haar schouders viel.

Een ander voorbeeld

Een dame die slechthorend tot doof is maakte contact met de energie van het Goddelijke Zelf. Liet zich doordringen met deze energie. Haar hele lichaam baadde in deze energie. Toen ze uit de meditatie kwam kon ze tot haar verwondering de mensen in de ruimte goed verstaan (in tegenstelling tot andere keren). Er was stroming gekomen in haar gehoor.

Jezelf uitdrukken via je lichaam 

Jouw lichaam staat te springen om mee te doen in dit grotere veld. Het is het voertuig waardoor je Goddelijke Zelf zich wil uitdrukken hier op aarde.

Mijn uitnodiging aan jou voor deze week is dan ook om eens heel bewust aanwezig te zijn in en bij je lichaam. Waar verkrampt je lichaam? Waar is er weinig stroming? En dat is dan zo. Je neemt het puur waar, je brengt je aandacht erbij, zonder te duwen of te trekken. Zonder je best te doen. Kijk eens wat er gebeurt als je op deze manier aandacht schenkt aan je lichaam. Ontdek de ruimte die dan kan ontstaan, de ontspanning.

Ik wens je een mooie ontdekkingstocht.

Harte groet,

 

 

Marion van Schagen

Bel mij gerust voor advies