/
Wat puur is dat raakt

Wat puur is dat raakt

Ik zit  nog volop na te genieten van de fantastisch mooie retraite van afgelopen week. Tijd voor gelukzaligheid! Nou die hebben we ervaren met zijn allen.

Onderscheidingsvermogen

Alles is energie en energie is in beweging, van moment tot moment. De verbinding ervaren van die energie, dat alles met alles samenhangt. De verbinding met jeZelf ervaren. Dat mooie, dat stille, dat vredige, dat gelukzalige. In die verbinding worden je andere zintuigen ook geactiveerd. Je helder weten, voelen, zien, horen. Je onderscheidingsvermogen. Je merkt haarfijn op wat zuiver is, wat klopt en wat niet “Walk your talk” is. Waar er woorden worden gesproken die niet overeenkomen met de energie die uitgestraald wordt.

Op de ledenbijeenkomst deed de voorzitter van de voetbalvereniging een praatje. Langzaam maar zeker werd het steeds rumoeriger in de zaal. Mensen begonnen onderling te praten en de aandacht was allerminst bij wat de voorzitter te vertellen had. Hoe kon dit gebeuren? Het praatje was mentaal, zonder gevoel, zonder verbinding. Verbinding met zichZelf, noch met “zijn” publiek. En dan haken mensen af. Of zoals iemand zei “ik voel hem niet”.

Bij de tuindersvereniging werd een lezing gegeven. De man in kwestie sprak met veel bezieling over permacultuur. Hij was verbonden met zichZelf én zijn toehoorders. Het was muisstil in de zaal. Na afloop was er een bloeiende interactie tussen alle aanwezigen, geinspireerd door de lezinggever. Iemand zei: “het is alsof hij zelf de permacultuur is”.

Ogen die licht geven

Als je verbonden bent, zowel met anderen als met jeZelf, straal je dat uit. Je kunt het zien aan ogen die licht geven. Fonkelende sterren, pretogen, liefdevolle ogen, krachtige compassievolle ogen, wat een schoonheid!

Zuiverheid

Herken je dat, dat je geraakt kan worden door wat iemand zegt of zingt? Dat het zo zuiver, helder en eerlijk is dat het je doet snotteren van schoonheid. De ander doet niet eens zijn best jou te laten snotteren. Is in alle kwetsbaarheid zich Zelf en durft dat de wereld te tonen.

Als je verbonden bent, stroomt het leven door je heen, is er acceptatie van dat wat er is en kun je gemak en eenvoud in je leven ervaren op alle gebieden van je leven. Dan valt alles op zijn plek. Het mooie ervan is ook dat je met veel meer gemak in je eigen centrum kunt blijven, wat er rondom je ook gebeurt.

Essentie energie

Vrijdag en zaterdag gaf ik een light body training met als thema creëren in het licht. Vanuit de verbinding met je ziel manifesteren. Het mooie daaraan is dat het niet meer om dingen gaat die de persoonlijkheid zou willen creëren. Het gaat over essentie energie. Daar waar het wérkelijk over gaat. Dat pure, om dat weer in je leven toe te laten. En dan blijkt dat het hoofd daar helemaal niet bij kan. Puur de energie, de trilling van dat hogere waarnemen en in je leven toelaten. Dan kom je weer uit bij gelukzaligheid.

Om één van de deelnemers te citeren “ik dacht dat het al mooi was en het is nog mooier dan dat”.

Verlang je ook naar het ervaren van verbinding? Je bent van harte welkom in een persoonlijke sessie om jezelf weer uit te lijnen op jeZelf en vandaar ook de verbinding met alles en iedereen om je heen te ervaren. Een afspraak is zo gemaakt.

Ik wens je een mooie pure, verbonden week toe. Tot zondag!

Harte groet,

 

Marion van Schagen

Bel mij gerust voor advies