/
De dans van energie

De dans van energie

Het leven is een grote dans van energie. Energie, voortdurend in bewegend. Van rock and roll naar Rumba en van een Engelse wals naar Salsa.

Hoe dans  jij het leven? Hoe dans het leven in jou?

Dansen heelt

Tijdens de afgelopen retraite hebben we ook letterlijk en figuurlijk gedanst. Dansen maakt vrij, geeft je systeem de ruimte om  (weer) tot leven te komen. Froukje zei: “dansen, ik krijg al vlekken in mijn nek alleen al bij de gedachte eraan”. Hoe mooi om te zien, hoe in de dans van het hele weekend, ook Froukje haar lichaam kon gaan dansen, open, zacht en vrij werd”. Dansen heelt.

Verbinding

Telkens weer kan ik verbaast zijn over de dans van energie. Het laat zo mooi zien hoe we met elkaar verbonden zijn en elkaar aantikken. Je hoeft maar iemand aan te kijken om geraakt te worden. Door het simpele aankijken kun je weer een deel in je zelf herkennen.

Openheid, eerlijkheid, saamhorigheid, kwetsbaarheid. Ik noem maar wat thema’s die tijdens de retraite aanwezig waren en die zo’n prachtige dans van energie in de groep tot bewustzijn bracht. En dat dansen brengt vreugde en dankbaarheid in je leven. Doet je beseffen dat het over samen gaat.

Omringd zijn

Met wat voor mensen ben jij omringd in je dagelijkse leven? Wat voor dans komt daaruit voort? Zijn dat mensen met wie je swingend het leven doorgaat of te wel die je energie omhoog brengen of omgeef je jezelf met mensen die een dramatische dansexpressie geven en die jouw energie steeds weer naar beneden doet trekken?

Bewust worden

Hoe meer je afgestemd bent op dat hogere, ik noem het altijd “het hoger inpluggen”, hoe meer je je bewust kunt worden van die dansende energie. Je kunt het ervaren als spelen in een grotere speeltuin. Als het ontdekken van nieuwe mogelijkheden, als vreugde én als eenvoud.

Je gewaarworden van de beweging in alles en iedereen rondom je kan jou laten zien hoe jij daarin meedanst. Die dans van energie laat je je ook bewust worden van de natuurlijke cycli, van evolutie, van de wet van aantrekking en afstoting. Kun je de natuur als een dans van energie zien? De jaargetijden, maar ook de klimaatverandering? De dans van energie in gesprekken die je hebt, in ontmoetingen, in mensen en situaties die je aantrekt in je leven?

Als we ons openstellen voor de dans van het leven kunnen er prachtige dingen ontstaan. Ik was naar de film The Old Oak, waarin op een hele mooie manier verschillende kanten van een “probleem” werd belicht en hoe daar een liefdevolle nieuwe situatie uit voort kwam.

Ik wens je een hele fijne week toe, dansend in en met de energie dat leven heet.

Harte groet,

 

 

 

 

Marion van Schagen

Bel mij gerust voor advies