/
Degene die op je schijt is niet altijd je vijand

Degene die op je schijt is niet altijd je vijand

Ken je het verhaal van het vogeltje dat naar het zuiden vloog om daar te overwinteren? Het was wat aan de late kant vertrokken en er zat al vorst in de lucht. De energie van het vogeltje raakte op en het viel op de grond, klaar om te sterven. Een koe zag het op de grond liggen beven en voelde mededogen. Ze liep er naartoe en liet een grote koeienvlaai op hem vallen. Lekker warm. Het vogeltje warmde op en voelde zich heel blij. Het zou in leven blijven! Het begon te zingen. Een vos hoorde het zingen en liep op het vogeltje af, pakte het uit de koeienvlaai , veegde het af, stopte het in zijn bek en at het op.

Niets is wat het lijkt. Het moraal van dit verhaal is dat degene die op je schijt niet altijd je vijand is en degene die je uit de shit trekt niet altijd je vriend is.

Onderscheidingsvermogen

Dat vraagt dus om onderscheidingsvermogen. Vanuit het ego bewustzijn is dat onderscheidingsvermogen vaak lastig te hanteren. Het ego reageert vanuit het slachtofferschap. Vanuit het idee dat jou iets is aangedaan of dat iets je zomaar overkomt. Daar komen dan nog eens een portie flinke verhalen over heen zodat je zelf nog gaat geloven ook dat de ervaring de waarheid is. Vanuit de verbinding met je bron, je Goddelijke Zelf, is dat veel gemakkelijker waar te nemen.

Degene die jou uit de shit trekt, doet die dat zonder enkele verwachting? Of is er energie van “als ik dit nu voor jou doe, verwacht ik dat je mij ook helpt als dat nodig is?” Voel je de hartsenergie van degene die jou eruit trekt? Lift het je op naar hogere energielevels of zit er een eigen belang van het ego onder?

Tijd voor actie

Tina vertelt me dat ze er klaar mee is. Het kan zo niet langer doorgaan. Ze is voortdurend in de strijd, wordt door iedereen afgewezen en gekleineerd en ze voelt zich aardig in de steek gelaten door haar omgeving. Tijd voor actie.

Wat laat jouw alledaagse werkelijkheid je eigenlijk zien? Tina zag dat in de verhalen die ze vertelt, steeds hetzelfde thema naar voren kwam. Hoeveel omstandigheden heb je nog nodig om helder te krijgen, wat in jou klaar is om heel te worden?

Dank je wel aan de schijters

Dus dank je wel – al die mensen die schijten. Dank jullie wel voor de boodschap, de handreiking en de mogelijkheid om in de spiegel te kijken. Om de eigen verantwoordelijkheid voor het leven op te pakken en om de oude patronen te veranderen. Vaak liggen aan deze patronen oude overlevingsstructuren ten grondslag, die nu gewoonweg niet meer nodig zijn.

Waar het allemaal mee begint

Het begint allemaal met liefde voor jeZelf. Weet jij wel hoe mooi je bent? Hoe stralend, licht? Hoe Goddelijk perfect. Jij bent exact hoe je geacht wordt te zijn. En de tijd is nu gekomen om dát in de wereld te zetten. Ben je er aan toe om jezelf te laten zien als wie je wérkelijk bent? 

Met wie omring jij jezelf? Wat voor mensen trek jij – door de energie die je uitstraalt – aan? Zijn dat mensen waar je energie van omhoog gaat, waar je blij van wordt, die je inspiratie geven? Of trek je meer mensen aan die je naar beneden halen, waarmee je aan het strijden bent? Het één is niet beter dan het ander. We verlangen echter allemaal naar een gelukkig, harmonieus leven. Het vraagt bewustzijn om te weten welke energie jij uitstraalt en welke omstandigheden je daarmee aantrekt. Het vraagt ook moed om te weten dat bepaalde relaties gewoon klaar zijn, tijd om af te ronden. Je te openen voor nieuwe ontmoetingen.

Je kunt alleen jezelf veranderen. De ander écht niet. Je kunt de ander wel aanraken met jou energie en daarmee de ander onbewust uitnodigen ook te leven vanuit de verbinding met zijn/haar ware Zelf. Dat geeft zo’n andere levenservaring hier op aarde.

Tot slot. Inzicht zonder handeling, brengt geen verandering …..

Ik wens je een heerlijke week toe met veel heldere inzichtmomenten.

Harte groet,

Marion van Schagen

Bel mij gerust voor advies