/
Je patronen onder ogen zien

Je patronen onder ogen zien

Chris kwam bij me omdat hij wilde kijken naar de steeds terugkerende gedachte wat anderen van hem zouden vinden. Tijdens de sessie ontdekte Chris dat het niet alleen de gedachten zijn die hem dwars zitten maar dat ook zijn hele handelen dagelijks dit als vertrekpunt hebben. Het is een vastgeroest patroon geworden om zijn leven zo vorm te geven dat hij altijd de goedkeuring van zijn omgeving krijgt. Dat maakt intens moe omdat hij altijd alert is of hij het wel goed doet om die goedkeuring ook daadwerkelijk te krijgen.

Ingesleten gewoontes

Patronen zijn ingesleten gewoontes die (vaak onbewust) je gedrag bepalen. Patronen kunnen gevormd zijn in je jeugd. Je hebt iets meegemaakt wat niet fijn was en ben toen iets gaan geloven. Dat geloofssysteem heeft je aangezet tot bepaald handelen. Als ik in een dergelijke situatie kom, dan handel ik zo.

Patronen kunnen ook voortkomen uit je familielijn. Je hebt het overgenomen van je vader of moeder, die het weer overgenomen hebben van je opa of oma. Daar waar je de meeste weerstand op hebt in je relaties, zijn vaak de dingen die jezelf dwarszitten. Je kunt de schuld van je weerstand bij de ander neerleggen, je kunt ook kijken wat de emoties jou te zeggen hebben.  Er wil iets veranderen in je leven.

Bewust worden van je onbewustheid

Zolang je je niet bewust bent van je onbewuste handelen, van je patronen, kun je er niets aan veranderen. Herinner je je Gea nog van vorige week? Zij ontdekte dat ze haar gevoel van in de steek gelaten worden compenseerde door anderen niet in de steek te willen laten. Na de sessie is ze heel bewust steeds gaan voelen vanuit welke energie ze contact ging opnemen met anderen om uit dit oude patroon te stappen.

Wie staat er bovenaan jouw prioriteitenlijstje?

Dat vraagt om naar binnen te keren, om jezelf onder de loep te nemen. Ik merk dat het voor veel mensen een opgave is om zichzelf bovenaan het prioriteitenlijstje te zetten. Om dagelijks tijd vrij te maken voor zichzelf. In de stilte, al is het maar vijf minuten, kun je helderheid krijgen over o.a. je patronen.

Wat klopt er bij jou aan de deur? Vanuit welke patronen komen jouw handelingen voort? Die patronen kunnen behoorlijk beperkend zijn om je volle potentieel te leven. Onderzoek eens of dat wat je gelooft nog wel klopt? Wordt het geen tijd om nieuwe overtuigingen aan te nemen die veel meer uitgelijnd zijn op je grotere Zelf? Om uit je oude – beperkende – patronen te stappen, vaak gebaseerd op angst.

In je eigen grootsheid gaan staan

In het ascentieproces waar we met zijn allen inzitten, worden we uitgenodigd om in onze grootsheid te gaan staan. Om dat krachtige licht dat we zijn, uit te stralen de wereld in, om ons te verbinden met alles en iedereen. In de chaos in de wereld, trekken mensen zich – vaak onbewust – terug. Houden hun licht in en gaan uit verbinding wat nog meer polariteit veroorzaakt.

Gericht op de buitenwereld

We zijn zo gericht op de buitenwereld (denk aan Chris en hoeveel oordeel er op elkaar is hoe we deze tijd beleven) dat er nauwelijks plaats is voor de binnenwereld. En juist die binnenwereld is de sleutel tot bevrijding. Dáár zit de innerlijke vrede, wat er om je heen ook gebeurt. Dáár kun je ontdekken dat het helemaal niet uitmaakt wat een ander van je vindt. Daar mag de ander zijn eigen waarheid hebben en kun je mooi verbonden blijven. Daar ontdek je dat er geen “wij en zij” is maar alleen maar “wij”.

Inzicht zonder handeling ….

Ik nodig je van harte uit om jouw vastgeroeste patronen te gaan ontdekken en daar uit te stappen. Dat laatste is ook belangrijk want inzicht zonder handeling, brengt geen verandering.

Samen naar je patronen kijken om jezelf en je omgeving te bevrijden? Je bent van harte welkom. Hier is mijn agenda.

Fijne week,

harte groet,

 

 

 

 

 

 

 

Marion van Schagen

Bel mij gerust voor advies