/
Jij hoeft het niet op te lossen

Jij hoeft het niet op te lossen

Problemen willen oplossen voor een ander kan vanuit verschillende motivaties gebeuren. Je vindt het bijvoorbeeld sneu waar de ander mee loopt, het gaat je niet snel genoeg en denkt dat het beter kan, je krijgt erkenning, je wordt gezien, je denkt dat jij het beter kunt, het raakt een stuk in jezelf waar je liever omheen loopt. Als je focus op een ander gericht is hoef je niet naar jezelf te kijken en te onderzoeken wat er in jou aangeraakt wordt.

Wie heeft er een probleem?

Peter zijn zwager heeft – volgens Peter – zijn zaakjes financieel niet op orde. Het is zo jammer, hij laat zoveel liggen. Ik heb hem nu al meerdere keren gezegd dat hij dit en dat moet regelen en hij doet het gewoon niet. Het frustreert me mateloos.

Mijn vraag aan Peter is of zijn zwager er problemen mee heeft. Nou eigenlijk niet. Wie heeft er dan een probleem?

Vrij zijn

Dina rent zich de voeten onder haar kont vandaan om het haar tante allemaal naar de zin te maken. Ze is altijd de oogappel van haar tante geweest. Tijdens een sessie realiseert ze zich dat dat harde rennen haar het gevoel van “gezien worden” geeft. Het drukt als een juk op haar schouders. Als ze dit juk aflegt, ervaart ze vrijheid. Vrij van de behoefte om gezien te worden en vrij om te doen wat ze wérkelijk voor haar tante wil doen, onvoorwaardelijk.

Het niet accepteren

Problemen zijn eigenlijk situaties waarin je de schepping niet accepteert. Als je mee stroomt met dat wat er is, zijn er geen problemen.

Door dingen voor een ander te willen oplossen, zeg je eigenlijk “kom maar hier, ik doe het wel voor je, want jij kunt dat niet of minder goed”. Hiermee zet je iemand nou niet echt in zijn kracht. Volgens mij is dat het laatste wat we willen.

Het is klaar!

Wat gebeurt er met je als je je realiseert dat jij de problemen van – wie dan ook – niet meer hoeft op te lossen? De ander kan dat heel goed zelf en – dat de ziel van de ander – veel beter weet wat goed voor die persoon is. Veel beter dan onze persoonlijkheid dat meent te weten.

Praktisch gezien betekent dat niet, dat je nooit meer iets voor iemand doet. Natuurlijk kunnen we onze handen helpende handen laten zijn. Die handen zijn dan een verlenging van de stroom. Wat wil degene zelf? Met welke oplossingen komt de persoon zelf? Erken de innerlijke wijsheid in de persoon.

Aanwezig zijn. Word je bewust van de uitwerking van jouw energie, jouw uitstraling. Die is zoveel groter dan dat je denkt dat die is. Het is als een vijver waarin een steen gegooid wordt. Jouw uitstraling rimpelt en rimpelt en rimpelt en raakt alles en iedereen rondom je aan. Jouw liefde, betrokkenheid, onvoorwaardelijkheid komt als een boemerang naar je terug waardoor jouw energie gevoed wordt om nog meer uit te stralen. Ongemerkt draag je dan bij aan het oplossen van het “probleem”.

Ik wens je een mooie ontdekkingstocht deze week!

Harte groet,

Marion van Schagen

Bel mij gerust voor advies