/
Klimop

Klimop

Gisteren gaf ik voor de eerste keer een hele dag meditatietraining on-line. Het mooie daaraan was, om te ervaren hoe er verbinding was met de groep, ook terwijl we niet lijfelijk aanwezig waren.

Oefenen

Is dat niet het mooie van deze tijd? Dat we steeds kunnen oefenen met in verbinding blijven terwijl je de ander niet lijfelijk hoeft te ontmoeten. Nee, ik pleit hier beslist niet voor een 1,5 meter samenleving en verder van dat soort regels. Ik weet ook wat voor ellende deze tijd allemaal teweeg brengt. Van deze kant wil ik even samen met je kijken wat het ook aan groei brengt. Ik zie het als een uitnodiging om te oefenen.

In verbinding blijven

Ik liep er zelf tegen aan. Mijn vriendin koos er lange tijd voor, geen tot weinig contact te hebben. Ik vond dat lastig omdat ik iemand ben die nogal lijfelijk ingesteld is. Toen we elkaar weer zagen merkte ik hoe dat me raakte en tegelijkertijd realiseerde ik me dat ik uit verbinding was gegaan. Wat een inzicht. Gisteren konden we dus mooi oefenen met verbinden, ongeacht waar iemand zich bevindt. En je kunt het nog breder trekken, ongeacht of iemand nog fysiek op aarde is of niet. Gek genoeg ging dat me, tot voor kort, gemakkelijker af. Mijn ouders hebben er voor gekozen om de komende weken in totale lock-down te gaan. Dank jullie wel lieve pap en mam, een mooie oefening om in verbinding te blijven.

De nieuwe mens

Je kunt zeggen, ja we zijn toch mensen, die hebben fysiek contact nodig. Ja, dat is zeker zo. Het hoort bij onze eerste levensbehoeftes. We zijn ook mensen die aan het evolueren zijn. Die aan het groeien zijn. Je kunt dus strak vasthouden aan je patronen en aan hoe het “mens-zijn” was. Je kunt er ook voor kiezen om te groeien en mee te bewegen, om de “nieuwe mens” te gaan ervaren. De mens die in staat is, voorbij het fysieke, de verbinding te ervaren.

Dan wordt het steeds gemakkelijker om het vergankelijke als onderdeel van het geheel te ervaren. (Niet alleen te zien maar ook echt de ervaring zijn). Dan ga je voorbij afgescheidenheid en alleen zijn.

Klimop

We zijn de ladder van evolutie aan het beklimmen. Iemand liet me deze week een bloeiende klimop plant zien. Kijk eens naar de foto hierboven. Zie je de vorm van de bloem? De vorm van corona. Hoe mooi is dat? De klimop in relatie met corona. We klimmen op, met een sneltreinvaart, dankzij corona.

Bewustzijnssprongen maken

Morgen is het 21-12-2021 en is er een energetische poort die wijd openstaat. Als je een pianoklavier voor je ziet, maken we “gewoonlijk” stapjes van één witte toets tegelijk. Morgen heb je de kans om zulke grote bewustzijnsprongen te maken die gelijk staan aan een heel octaaf. Een uitgelezen kans om versneld te groeien. Verderop in dit Voedsel heb ik een artikel opgenomen wat – in mijn ogen – een duidelijke uitleg geeft over deze energiepoort.

In die versnelling van bewustzijn kan niets meer onbelicht blijven. Alle beerputten gaan open en steeds meer mensen zien wat er niet klopt. Ook je eigen duistere kanten komen omhoog. Dat wat we liever niet van onszelf zien wordt ons helder getoond.

Het donker en het licht, het mooie en het duistere, de chaos en de vrede. Het is allemaal energie. Het maakt allemaal deel uit van de eenheid. Vanuit die stille plek in jezelf kun je er naar kijken en het omarmen. Dan val je al het ware in dat eenheidsveld. Een veld waarin alles, maar dan ook alles, aanwezig is. Noemen we het Goddelijke daarom niet “het Al dat is”.

Ik wens je mooie bewustzijnssprongen toe. Enne ….. geniet ervan.

Fijne week.

Harte groet,

 

 

 

 

 

Marion van Schagen

Bel mij gerust voor advies