Ditta

Ditta, komt bij me omdat ze zich niet thuis voelt op aarde. Ze ervaart vaak een sterk gevoel van heimwee en voelt zich niet begrepen door haar omgeving. Verder heeft ze geen sterke verbinding met haar lijf, is ze zich niet heel bewust van haar lijf.

De eerste stap is Ditta in contact te brengen met de zon in de aarde. De zon die symbool staat voor je hogere zelf. Zij ziet de zon wel maar heeft er geen verbinding mee. Ze voelt zich boos naar de zon toe. Ditta geeft aan dat ze zich gestuurd voelt, als of ze een zet gekregen heeft om naar de aarde te gaan.. Ze ziet zichzelf in een groep zielen zitten in een kring. Ik nodig Ditta uit om te luisteren waar het gesprek over gaat. Het gaat over voorloper zijn. Ik vraag Ditta of ze deze kwaliteit herkent en waar ze die in haar lijf ervaart. Dat is in haar keel. Als Ditta een toon hoorbaar maakt ziet zij zichzelf in die kring opstaan. Ziet ze dat ze zelf de keuze heeft gemaakt om naar de aarde te gaan. De andere zielen in de kring maken een buiging zodat ze uit de kring kan lopen. We kijken nog wie er achter Ditta aankomen naar de aarde. Dat is haar dochter.

Ik vraag Ditta wat ze nodig heeft om de connectie met de aarde te maken. Ze kan niet goed aangeven wat ze moet doen. Ik vraag haar of ze klaar is om te gaan en of ze begeleiders uit de groep hierbij als ondersteuning nodig heeft. Ik nodig haar uit om een connectie met hen te maken en hen te vragen wat ze nodig heeft op dit moment. Ditta geeft aan dat ze beschermd wil worden en vertrouwen nodig heeft. Dat ze zich blijft herinneren wat de grootsheid van het universum is.

Ik vraag Ditta of ze opnieuw geboren wil worden, wat ze bevestigt. Ze kiest ervoor om dit keer bij zichzelf geboren te worden. Ditta nodigt haar ziel uit in haar buik en laat haar ziel groeien. Ditta nodigt het kindje uit om zijn of haar licht vooruit te sturen zodat het in de eigen frequentie geboren kan worden en zich helemaal thuis kan voelen op aarde als voorloper. Als het kindje geboren wordt, gaat het helemaal in Ditta op. Ze versmelten samen en zo wordt de nieuwe geboorte op aarde geïntegreerd in de huidige Ditta. Vervolgens vraag ik Ditta haar dochter voor haar neer te zetten en haar van de nieuwe geboorte te vertellen. Ditta ziet dat haar dochter blij is en dat ze dieper de aarde in zakt. De dochter van Ditta kan nu meer hier op aarde zijn omdat Ditta zich nu bewust is van haar eigen keuze om naar aarde te komen

De uitwerking die deze sessie op Ditta heeft gehad is dat zij veel duidelijker haar contact met de aarde ervaart, dat ze ook blij is met haar incarnatie hier op aarde en liefde voor de aarde voelt. Ze ervaart meer vreugde in haar leven en het gevoel van heimwee is verdwenen. Noot: Je kiest altijd zelf om naar de aarde te komen, maar soms gaat het moment van beslissen te snel en denk je dat je gestuurd bent. Dit kun je herschrijven in een sessie zoals boven beschreven.

 

Marion van Schagen

Bel mij gerust voor advies