/
/
Calamiteitenfonds

Calamiteitenfonds

“Het Licht” is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat je als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:

  • (een deel van) de reissom terugkrijgt indien Het Licht de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kan uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien Het Licht als gevolg van een calamiteit de reis moet aanpassen of indien Het Licht je vervroegd moeten repatriëren.

Onder “calamiteit” wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Marion van Schagen

Bel mij gerust voor advies